Video: Loaded’s “Yeah Boy”, Featuring Chris Bobino